A A A
BIP

Status prawny

Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 284/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie

Szkoła jest jednostką organizacyjną Powiatu Nowosądeckiego, nie mającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Nadzór pedagogiczny pełni Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu.Opublikował: Marek Dymek
Publikacja dnia: 31.03.2014
Podpisał: Mirosława Hadała
Dokument z dnia: 03.04.2012
Dokument oglądany razy: 2 354